O násColonnade Insurance S.A.


Colonnade je novým silným hráčom na poli poisťovníctva v regióne strednej a východnej Európy. Okrem Českej republiky pôsobí aj na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajine. Na týchto trhoch zamestnáva viac ako 200 odborníkov a dosahuje hrubé predpísané poistné cez 40 miliónov eur. Spoločnosť je súčasťou kanadskej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings Limited.Fairfax Financial Holdings Limited


Fairfax Financial Holdings Limited patrí medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. U Lloyd’s figurovala Fairfax v roku 2015 ako poistiteľ s 5. najvyššou upisovacou kapacitou v hodnote 1,38 miliárd libier (približne 1,83 miliárd eur). Finančná skupina Fairfax bola založená v Kanade v roku 1985 a je kótovaná na burze v kanadskom Toronte.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice
Tel: +421 55 68 26 222
Fax: +421 55 68 26 250
Email: info@colonnade.sk


Kancelária Bratislava

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel: +421 2 57 102 811
Fax: +421 2 57 102 820
www.euro-gap.sk